29 Δεκ 2012

Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στη Θεσσαλονίκη


[Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου] [...] δέχτηκε την πρόσκληση να αναλάβει τη διεύθυνση του Πρακτικού Παρθεναγωγείου που είχε ιδρύσει στη Θεσσαλονίκη ο ιερομόναχος Στέφανος Νούκας. Ο Νούκας, που το εκπαιδευτικό του έργο έχει ιστορική σημασία για την κοινωνική ανάπτυξη της μακεδονικής πρωτεύουσας, ήταν ιδρυτής προηγουμένως του Παρθεναγωγείου «Η Παλλάς» απ’ όπου είχε αποφοιτήσει η Παπαδοπούλου, πράγμα που σημαίνει ότι ήδη τη γνώριζε και εκτιμούσε τις ιδέες της. Ωστόσο το ότι εκείνη ανέλαβε τη διεύθυνση της Σχολής του Νούκα ίσως δεν ήταν άσχετο με την εν γένει ανάμειξή της στην υπόθεση του Μακεδονικού Αγώνα, μυημένη ήδη παλαιότερα σ’ αυτόν από τον μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανό Καραβαγγέλη και διατηρώντας επαφές με τον Ίωνα Δραγούμη.
Η ολιγόμηνη παραμονή της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου στη Θεσσαλονίκη (Ιούλιος 1905-Φεβρουάριος 1906), οφειλόμενη στη ραγδαία επιδείνωση της από καιρό κλονισμένης υγείας της, ήταν το πρελούδιο του τέλους. Παραταύτα, στο διάστημα που εργάστηκε εκεί πρόλαβε να αναμορφώσει ένα μέρος του προγράμματος των μαθημάτων, και επίσης να αφήσει αρκετά τεκμήρια των γόνιμων εκπαιδευτικών της πρωτοβουλιών. Ανάμεσα σ’ αυτές, σημειώνουμε ενδεικτικά ότι εφάρμοσε τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση· ότι προώθησε και διεύρυνε τη διδασκαλία των νέων ελληνικών και ότι έκαμψε με την επιμονή της τις επιφυλάξεις ή τις αντιρρήσεις που είχαν οι γονείς και διδάσκοντες για τη συστηματική σωματική άσκηση των κοριτσιών. Ένα μόλις μήνα μετά εισάχθηκε στο Νοσοκομείο του Επταπυργίου της Πόλης, όπου και πέθανε – στις 8 Μαρτίου 1906.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Περιπέτειαι μιᾶς διδασκαλίσσης, Στό Μοναστῆρι, Εἰσαγωγή: Ἀλέξης Ζήρας, σελ. 16 επ., Ἐκδόσεις Πατάκη, 2005.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου